• <tr id="lylvm"></tr>
  1. <code id="lylvm"></code>
    <mark id="lylvm"><track id="lylvm"></track></mark>
    顶部左侧

    通达信划线主图指标 源码 贴图(图文)黄金

    2020-02-17 18:51:53 阅读()
    导读:通达信划线主图指标 源码 贴图 MA7:MA(C,7),COLORWHITE;MA14:MA(C,14),COLORYELLOW;MA25:MA(C,25),COLORFF00FF;MA120:MA(C,120),COLORFFCC66;QA:=REF(H,10)=H

    通达信划线主图指标 源码 贴图

    通达信划线主图指标 源码 贴图


    MA7:MA(C,7),COLORWHITE;
    MA14:MA(C,14),COLORYELLOW;
    MA25:MA(C,25),COLORFF00FF;
    MA120:MA(C,120),COLORFFCC66;
    QA:=REF(H,10)=HHV(H,2*10+1);
    QB:=BACKSET(QA,10+1);
    QC:=FILTER(QB,10) AND H=HHV(H,10+1);
    QD:=BARSLAST(QC);
    QE:=IF(QC,CURRBARSCOUNT,0);
    QF:=IF(QD,REF(QE,QD),QE);
    QG:=CONST(QF);
    QH:=REF(QF,QD+1);
    QW:=CONST(QH);
    DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=QW,H,CURRBARSCOUNT=QG,H,1),COLORGREEN;
    DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=QW,H,ISLASTBAR,REF(H,QW-1),1),COLOR0099FF,POINTDOT;
    DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=QG,H,ISLASTBAR,REF(H,QG-1),1),COLOR0099FF,POINTDOT;
    QM:=INTPART(3*8/5);
    QR:=REF(H,QM)=HHV(H,2*QM+1);
    QT:=FILTER(QR,QM);
    QY:=BACKSET(QT,QM+1);
    QU:=FILTER(QY,QM);
    QI:=BACKSET(ISLASTBAR,BARSLAST(QU)+1);
    QP:=QI>REF(QI,1);
    DRAWLINE(QU,H,QP,H,1),COLORRED;
    QA1:=REF(L,8)=LLV(L,2*8+1);
    QB1:=BACKSET(QA1,8+1);
    QC1:=FILTER(QB1,8) AND L=LLV(L,8+1);
    QD1:=BARSLAST(QC1);
    QE1:=IF(QC1,CURRBARSCOUNT,0);
    QF1:=IF(QD1,REF(L,QD1),L);
    QG1:=IF(QD1,REF(QE1,QD1),QE1);
    QH1:=CONST(QG1);
    QW1:=REF(QF1,QD1+1);
    QM1:=REF(QG1,QD1+1);
    QR1:=CONST(QM1);
    DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=QR1,L,CURRBARSCOUNT=QH1,L,1),COLORBLUE;
    DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=QH1,L,ISLASTBAR,REF(L,QH1-1),1),COLORWHITE,POINTDOT;
    DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=QR1,L,ISLASTBAR,REF(L,QR1-1),1),COLORWHITE,POINTDOT;
    QT1:=REF(L,QM)=LLV(L,2*QM+1);
    QY1:=FILTER(QT1,QM);
    QU1:=BACKSET(QY1,QM+1);
    QI1:=FILTER(QU1,QM);
    QP1:=BACKSET(ISLASTBAR,BARSLAST(QI1)+1);
    QJ1:=QP1>REF(QP1,1);
    DRAWLINE(QI1,L,QJ1,L,1),COLORRED;
    SR1:=REF(HIGH,10)=HHV(HIGH,2*10+1);
    SR2:=FILTER(SR1,10);
    SR3:=BACKSET(SR2,10+1);
    HD:=FILTER(SR3,10);


    免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表本站的观点和立场。

    热门TAGS

    更多>>
    公式频道
    股票软件
    配资资讯
    财经频道
    股票开户
    理财频道
    股票入门
    技术分析
    技术进阶
    高手养成
    配资平台
    国产色你福利在线

   1. <tr id="lylvm"></tr>
    1. <code id="lylvm"></code>
      <mark id="lylvm"><track id="lylvm"></track></mark>