• <tr id="lylvm"></tr>
  1. <code id="lylvm"></code>
    <mark id="lylvm"><track id="lylvm"></track></mark>
    顶部左侧

    趋势启动线(源码 主图 同花顺)(图文)黄金

    2020-02-17 19:28:42 阅读()
    导读: 趋势启动线(源码 主图 同花顺)RSV:=((HHV(HIGH,13)-CLOSE)/(HHV(HIGH,13)-LLV(LOW,13)))*(100);LWR1:=SMA(RSV,3,1);LWR2:=SMA(LWR1,5,1);STICKLINE((LWR1>=LWR2),HIGH,LOW

    趋势启动线(源码 主图 同花顺)

    RSV:=((HHV(HIGH,13)-CLOSE)/(HHV(HIGH,13)-LLV(LOW,13)))*(100);
    LWR1:=SMA(RSV,3,1);
    LWR2:=SMA(LWR1,5,1);
    STICKLINE((LWR1>=LWR2),HIGH,LOW,0.05,0),colorgreen;
    STICKLINE((LWR1>=LWR2),OPEN,CLOSE,5,0),colorgreen;
    STICKLINE((LWR1<LWR2),HIGH,LOW,0.05,0),color0000FF;
    STICKLINE((LWR1<LWR2),OPEN,CLOSE,5,1),color0000FF;
    VAR1aa:=((2)*(CLOSE)+OPEN+HIGH+LOW)/(5);
    VAR2aa:=VOL;
    上升价格线:(SUM((VAR1aa)*(VAR2aa),8))/(SUM(VAR2aa,8)),Color0000FF;
    下降价格线:LLV(上升价格线,8),Color00FF00;
    VAR3aa:=IF((CLOSE>REF(CLOSE,1)),88,0);
    VAR4aa:=IF(((CLOSE)/(REF(CLOSE,1))>1.05) AND ((HIGH)/(CLOSE)<1.01) AND (VAR3aa>0),91,0);
    DRAWTEXT(FILTER((VAR4aa>90),34),(LOW)*(0.94999998),'加仓'),colorred;
    A1aa:=9;
    A2aa:=(REF(CLOSE,A1aa+1)<CLOSE);
    Var1:=REF(CLOSE,1);
    Var2:=MA(CLOSE,5);
    Var3:=SMA(MAX(CLOSE-Var1,0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-Var1),6,1)*100;
    Var4:=SMA(MAX(CLOSE-Var1,0),12,1)/SMA(ABS(CLOSE-Var1),12,1)*100;
    Var5:=SMA(MAX(CLOSE-Var1,0),24,1)/SMA(ABS(CLOSE-Var1),24,1)*100;
    Var6:=IF(CROSS(Var3,Var5),LOW,REF(LOW,BARSLAST(CROSS(Var3,Var5))));
    Var7:=IF(CROSS(Var5,Var3),HIGH,REF(HIGH,BARSLAST(CROSS(Var5,Var3))));
    Var8:=IF(CLOSE>=MA(CLOSE,20),80,50);
    Var9:=IF(CLOSE>=MA(CLOSE,20),50,20);
    VarA:=IF(Var3<Var8 AND REF(Var3,1)>=Var8,HHV(REF(HIGH,1),BARSLAST(Var3>=Var8 AND REF(Var3,1)<Var8)-1),REF(HHV(REF(HIGH,1),BARSLAST(Var3>=Var8 AND REF(Var3,1)<Var8)-1),BARSLAST(Var3<Var8 AND REF(Var3,1))));
    VarB:=IF(HIGH>VarA,LOW,REF(LOW,BARSLAST(HIGH>VarA)));
    VarC:=IF(HIGH>VarA,Var3,REF(Var3,BARSLAST(HIGH>VarA)));
    VarD:=IF(HIGH>VarB AND Var3<VarC AND Var3<Var5,HIGH,REF(HIGH,BARSLAST(HIGH>VarB AND Var3<VarC AND Var3<Var5)));
    VarE:=IF(Var3>Var9 AND REF(Var3,1)<=Var9,LLV(REF(LOW,1),BARSLAST(Var3<=Var9 AND REF(Var3,1)>Var9)-1),REF(LLV(REF(LOW,1),BARSLAST(Var3<=Var9 AND REF(Var3,1)>Var9)-1),BARSLAST(Var3>Var9 AND REF(Var3,1))));
    VarF:=IF(LOW<VarE,HIGH,REF(HIGH,BARSLAST(LOW<VarE)));
    Var10:=IF(LOW<VarE,Var3,REF(Var3,BARSLAST(LOW<VarE)));
    Var11:=IF(LOW<VarF AND Var3>Var10 AND Var3>Var5,LOW,REF(LOW,BARSLAST(LOW<VarF AND Var3>Var10 AND Var3>Var5)));
    压力线: Var11,COLORFF00FF ,LINETHICK1 ;
    支撑线: VarD, coloryellow,LINETHICK1 ;

    趋势启动线(源码 主图 同花顺)

    趋势启动线(源码 主图 同花顺)    免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表本站的观点和立场。

    热门TAGS

    更多>>
    公式频道
    股票软件
    配资资讯
    财经频道
    股票开户
    理财频道
    股票入门
    技术分析
    技术进阶
    高手养成
    配资平台
    国产色你福利在线

   1. <tr id="lylvm"></tr>
    1. <code id="lylvm"></code>
      <mark id="lylvm"><track id="lylvm"></track></mark>